تحريم هاي گاز ي روسيه كاغذي از آب درآمد...

آرمان ملي: تداوم سايه جنگ روسيه و اوکراين و تحريم‌هايي که کشورهاي اروپايي و آمريکا نسبت به روسيه اعمال کرده‌اند و البته خط و نشان‌هايي که پوتين در اين زمينه براي اتحاديه اروپا مي‌کشد اقتصاد اتحاديه اروپا را در شرايط بحراني قرار داده است، به گونه‌اي که برخلاف پيش‌بيني‌ها که احياي اقتصاد منطقه يورو را پس از پاندومي کرونا بالغ بر 2. 7 درصد دانسته بود با اختلال جدي در عرضه گاز روسيه به منطقه يورو اين رشد را کمتر از 0. 2 درصد پيش بيني مي‌کنند موضوعي که باعث شده تا در جلسه اعضاي گروه هفت که پيرامون عدم خريد نفت روسيه و قطع واردات انرژي از اين کشور برگزار شد کشورهاي اروپايي به اجماع نرسيده و در اين راستا آمريکا که از مارس واردات محصولات انرژي از روسيه را ممنوع کرده است پيشنهاد اعمال تعرفه براي نفت روسيه را داده که نشان دهنده تنگناي کشورهاي اروپايي در تحريم‌هاي نفتي روسيه داشته و اعضاي گروه هفت را در برزخ تصميم گيري قرار داده است. بر اساس اين گزارش، در نخستين پيش بيني‌هاي اتحاديه اروپا از زمان حمله نظامي روسيه به اوکراين، مقامات اروپايي در سناريوي پايه خود تجديدنظر و پيش‌بيني کردند توليد ناخالص داخلي امسال 2. 7 درصد و در سال 2023 به ميزان 2. 3 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از نرخ 4 درصدي پيش بيني شده در فوريه خواهد بود. نرخ تورم براي امسال 6. 1 درصد و سال آينده 2. 7 درصد پيش‌بيني شد که بالاتر از پيش بيني قبلي 3. 5 درصد و 1. 7 درصد بود. انتظار مي‌رود تورم در سه ماهه دوم سال 2022 اوج بگيرد. پائولو جنتيلوني، کميسر امور اقتصادي اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي گفت: حمله روسيه به اوکراين، رنج ناگفته و ويراني به همراه داشته است و روي روند احياي اقتصادي اروپا هم سنگيني مي‌کند. سناريوهاي ديگري هم که تحت آن رشد اقتصادي ممکن است کمتر و نرخ تورم بالاتر از پيش بيني جديد ما باشد، محتمل هستند. جنگ روسيه و تحريم‌هايي که عليه اين کشور اعمال شده‌اند، باعث افزايش قيمت‌هاي انرژي و اختلالات زنجيره تامين شده و دورنماي اقتصاد جهاني را تيره کرده است. منطقه يورو در ميان مناطقي است که به دليل وابستگي به انرژي روسيه و نزديکي به منطقه درگيري، بيشترين آسيب را ديده است. اکنون انتظار مي‌رود احيا از محدوديت‌هاي کرونايي، آهسته‌تر از برآورد قبلي باشد. رشد قيمت مصرف کننده ماه گذشته به رکورد بالاي جديدي صعود کرد و تقريبا چهار برابر بالاتر از سقف دو درصد بانک مرکزي اروپا شد. در اين راستا اعضاي گروه هفت اوايل ماه جاري متعهد شدند خريد نفت روسيه را متوقف کنند، اما به زمان و نحوه اجراي اين تصميم اشاره‌اي نکردند. آمريکا واردات محصولات انرژي روسيه شامل نفت، LNG æ ÒÛÇá Óä ÑÇ ÇÈÊÏÇí ãÇÑÓ ããäæÚ ˜ÑÏ. ÈÇ Çíä ÍÇá ÇÑæÇ äãíÊæÇäÏ ÝæÑÇ ÎÑíÏ äÝÊ ÑæÓíå ÑÇ ãÊæÞÝ ˜äÏ æ ÇÒ ˜ãÈæÏ ÚÑÖå æ ÇÝÒÇíÔ ÔÏíÏ ÞíãʝåÇí äÝÊ æ ÓÇíÑ ãÍÕæáÇÊ ÇäÑŽí ˜å ÇÞÊÕÇÏåÇí Çíä ãäØÞå ÑÇ ãíÊæÇäÏ Èå јæÏ È˜ÔÇäÏ¡ æÇåãå ÏÇÑÏ. ÇáÈÊå ˜ãíÓíæä ÇÑæÇ ÇæÇíá ãå ÑÓãÇ ããäæÚíÊ ˜Çãá Úáíå æÇÑÏÇÊ äÝÊ æ ÝÑÂæÑÏååÇí äÝÊí ÑæÓíå ÊÇ ÇíÇä ÓÇá ãíáÇÏí ÌÇÑí ÑÇ íÔäåÇÏ ÏÇÏ¡ ÇãÇ Çíä ÇÊÍÇÏíå ÈÑÇí ÏÓÊíÇÈí Èå í˜ ãæÖÚ æÇÍÏ ÏÑ ÊáÇÔ ÇÓÊ ÊÇ ãÌÇÑÓÊÇä æ ÓÇíÑ ˜ÔæÑåÇí ÇÑæÇí ãјÒí æ ÔÑÞí ÑÇ ãÊÞÇÚÏ ˜äÏ ÊÇ ÈÇ Çíä ÇÊÍÇÏíå åãÓæ ÔæäÏ.

عدم همسويي مجارستان با اتحاديه اروپا

در نشست اخير وزيران خارجه اتحاديه اروپا، اين بلوک موفق نشد مجارستان را براي لغو وتوي تحريم نفت روسيه راضي کند. ديپلمات‌هاي اروپايي اميدوارند در نشست آينده خود، بتوانند به تصميم واحدي براي ممنوعيت نفت روسيه دست پيدا کنند و تحريم‌ها در مدت شش ماه به اجرا گذاشته شود و معافيت‌هايي براي کشورهاي اروپاي مرکزي از جمله مجارستان، اسلواکي و جمهوري چک صادر شود. البته اصرار اتحاديه اروپا بر‌اي اعمال تحريم‌هاي نفتي روسيه در حالي است که به نظر مي‌رسد وابستگي اروپا به گاز روسيه باعث مي‌شود تا کشورهاي منطقه يوروبراي همسو نشان دادن خود با سياست‌هاي محدود کننده روسيه بيش‌ترين تمرکز خود را بر نفت اين کشور معطوف کنند، اگرچه که همچنان نگراني‌هاي اروپايي‌ها وجود دارد و در اين راستا مقامات وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرده‌اند؛ اکنون آمريکا قرار است تعرفه‌اي را پيشنهاد کند که نفت روسيه را در بازار حفظ مي‌کند اما درآمد نفتي را براي پوتين محدود خواهد کرد. همچنين ولايمير پوتين نيز در واکنش به اين اظهارت کشورهاي اروپايي را تهديد کرده و گفته است اروپا با تحريم‌هاي انرژي مرتکب خودکشي اقتصادي مي‌شود. وي در ادامه افزود: تلاش براي کاهش عرضه انرژي روسيه، به اروپا آسيب خواهد زد نه روسيه و تورم را افزايش داده قيمت‌هاي بالاي انرژي را بالاتر خواهد برد. نه تنها چنين اقدامي به اروپا آسيب مي‌زند و نه روسيه بلکه در واقع با افزايش قيمت نفتي که روسيه صادر مي‌کند، درآمدش را تقويت خواهد کرد. با اين حال آلمان اعلام کرده است واردات نفت روسيه را تا پايان امسال متوقف خواهد کرد. اروپا تاکنون با معافيت دو کشور از تحريم‌ها موافقت کرده است اما مجارستان حاضر به قبول تحريم نفتي نيست.

کاهش توليد نفــــت روسيـــه به 9. 6 ميليون بشکه

آژانس بين‌المللي انرژي برآورد کرده است تحريم نفت روسيه مي‌تواند توليد نفت اين کشور را به 9. 6 ميليون بشکه در روز کاهش دهد، اما با ادامه مذاکرت کشورهاي اروپايي، احتمال تصويب تحريم عليه نفت روسيه در اروپا ضعيف مي‌شود. مجارستان به اعضاي اتحاديه اروپا اعلام کرده است حداقل 811 ميليون دلار (770 ميليون يورو) براي آماده سازي پالايشگاه‌ها و خطوط لوله براي حذف نفت روسيه نياز دارد. اين کشور که پيش از حمله روسيه به اوکراين، روابط نزديکي با کرملين داشت، بزرگ‌ترين مخالف تحريم اتحاديه اروپا عليه واردات نفت روسيه است و اعلام کرده است به صدها ميليون دلار براي آماده‌سازي پالايشگاه‌ها و خطوط لوله براي توقف واردات نفت روسيه نياز دارد. ويکتور اوربان، نخست وزير مجارستان، اعلام کرد: تحريم نفتي مثل انداختن بمب هسته‌اي روي اقتصاد مجارستان است. وزير خارجه مجارستان هم هفته گذشته اعلام کرد از مخالفت با تحريم روسيه دست نمي‌کشد مگر اينکه کشورش صدها ميليون دلار ضروري براي کنار گذاشتن نفت روسيه را دريافت کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه