مجمع خانه تئاتر ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود

رئيس هيات‌مديره خانه تئاتر اعلام کرد: مجمع عمومي خانه براي انتخاب هيات‌مديره جديد روز شنبه 31 ارديبهشت برگزار مي‌شود. خانه تئاتر چندين‌ماه است که بدون مديرعامل به‌کار خود ادامه مي‌دهد و قرار بود که 17 ارديبهشت با برگزاري مجمع عمومي خانه تئاتر، هيات‌مديره جديد انتخاب شوند تا اعضاي آن مديرعامل جديد خانه تئاتر را انتخاب و معرفي کنند. اما با وجود اينکه تعدادي زيادي از اعضاي خانه تئاتر در مجمع عمومي 17 ارديبهشت، در سالن شهيد افراسيابي ورزشگاه شهيد شيرودي حضور پيدا کردند، اما به‌دليل به حد نصاب‌نرسيدن تعداد شرکت‌کنندگان، مجمع برگزار نشد. طبق گفته ايرج راد، رئيس هيات‌مديره خانه تئاتر قرار است روز شنبه 31 ارديبهشت بارديگر اعضاي خانه تئاتر در ورزشگاه شهيد شيرودي حضور پيدا کنند تا مجمع عمومي خانه تئاتر برگزار شود. البته با اين تفاوت که به گفته «راد» اين‌بار ديگر به حد نصاب‌رسيدن يا نرسيدن شرکت‌کنندگان در مجمع ملاک نيست و مجمع عمومي برگزار خواهد شد. بايد ديد با انتخاب اعضاي جديد هيات‌مديره خانه تئاتر و آغاز به‌کار آنها، کدام فرد قرار است به‌عنوان مديرعامل جديد خانه تئاتر انتخاب و فعاليت کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه