کمبود منابع نداريم

فرشاد مومنی اقتصاددان

اينکه گفته شود ما کمبود منابع داريم يکي از بزرگ‌ترين مسأله غيرواقعي است که مي‌توان به يک کشور نفتي گفت. به واسطه فقدان تجربه فقط از طريق سياست‌هاي غير کارشناسي نرخ ارز، در سه دهه چيزي حدود 350 ميليارد دلار از دارايي‌هاي کشور تحت عنوان سياست کنترل نرخ ارز هزينه شده درحالي‌که نرخ ارز 4 هزار برابر شده است. همچنين تحت عنوان تصميماتي که به نام بازارگرايي در حوزه ساختمان و مسکن کشور اتخاذ شده است، حدود 200 ميليارد دلار از ثروت‌هاي ما به خانه‌هاي که مشتري چنداني دربرخي شهرها ندارند، تبديل شده است. پس از جنگ فقط 150 ميليارد دلار بابت طولاني شدن طرح‌هاي عمراني اتلاف شده است. يعني گاهي برخي مديران افرادي را بر سر کار مي‌نشاند و همان افراد مهره رانتي‌ها مي‌شوند تا جايي که حتي 4 عمل اصلي هم در برنامه‌هاي عمراني اعمال نمي‌شود و وقتي با تلاش‌هاي پرشمار دلسوزان اين مسأله به يک مسأله ملي تبديل مي‌شود يکباره موجي راه اندازي مي‌شود که اصل ماجرا کنار زده و هم ذهن را معطوف به اين مي‌کنند که بخش خصوصي را در اين زمينه فعال کنيم. من مي‌خواهم به آن کارگزاران شرافتمند و پاکدامن بخش خصوصي هشدار دهم و از آنها بخواهم که آنها براي دفاع از خودشان به نام بخش خصوصي زير بار اين اتفاق نروند. رانت جويان ذهن سياست‌گذارهاي‌ کار نابلد و کم کيفيت را از واقعيت‌هاي موجود خالي مي‌کنند و بايسته‌هاي يک گزاره صحيح را حذف مي‌کنند و مي‌گويند به حرف ما گوش دهيد تا چنين اتفاقاتي رخ دهد. نظام مديريتي کشور نبايد بيش از اين تحت تاثيررانت‌جوها و غيرمولدها شوند و امکان براي فهم عالمانه کانون‌هاي اصلي مشکلات کشور فراهم شود. مطالعه‌هاي ما نشان دهنده اين است که فقط طي دهه 1380 درحالي‌که بايد به طور متوسط سالانه 473 طرح عمراني خاتمه پيدا کند عملا 134 طرح عمراني خاتمه پيدا کرده يعني در دهه 1380 که ما در قله درآمدهاي نفتي قرار داشتيم و کمبود ارز وريال نداشته‌ايم، کارنامه توان اجرايي دولت اين بوده که 28 درصد وظايف خود را انجام دهد. متاسفانه در قانون بودجه سال 1390 حدود 87. 5 درصد بوده است و تنها 12. 5 درصد از پروژه‌ها تکميل شده است. همين اتفاقات درباره خصوصي سازي رخ داد که گفتند دولت نمي‌تواند اما بخش خصوصي کارآمد است سپس موجي راه انداختند که جز کاهش توان اجرايي و از بين بردن ثروت‌هاي بين نسلي نتيجه‌اي برنداشت. شتاب زده دست به يک کارهايي زدند بعد به همين افرادي که مروج بازارگرايي در ايران هستند گفتند استراتژي توسعه صنعتي بنويسيد که مجبور شدند چشم خود را به واقعيات باز کنند و بنويسند بهره وري نيروي کار و بهره وري نيروي صنعتي به مراتب بالاتر از بخش خصوصي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه