ارتباط گرانی با دولت روحانی!

تلاش دارند تا همه کمبودها را متوجه دولت قبل کنند اما اشاره دارند که چطور هزينه زيادي براي تخريب دولت روحاني صرف کردند و امروز تلاش دارند تا به دولت رئيسي هم ضربه بزنند. اسماعيل گرامي مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملي درخصوص اين‌که چرا هنگامي که اعتراضات مردم نسبت به معضلات و مشکلات معيشتي اوج مي‌گيرد؛ عده‌اي براي منحرف کردن افکار عمومي بحث محاکمه دولتمردان قبلي را پيش مي‌کشند و مي‌گويند حتي اين گراني‌هايي که امروز وجود دارد تقصير دولت روحاني است، گفت: هر دولتي که بر سرکار مي‌آيد براي فرار از مسئوليت متاسفانه تا مدتي دولت قبلي و اقدامات مفيدش را ناديده مي‌گيرد و شروع مي‌کند بارها را گذاشتن بر روي دوش آن دولت و مقصر قلمداد کردن دولتمردان قبلي در خصوص وضع موجود. دولت آقاي رئيسي يک حُسني که آن ماه‌هاي ابتدايي داشت اين بود که اساسا از اين روش فاصله مي‌گرفت و سخني درباره دولت گذشته نمي‌گفت اگرچه که مجلس هيچگاه مسير تخريب را رها نکرد. اما رفته رفته که جلو رفتيم مشاهده کرديم متاسفانه برخي در همان مسير غلط و اشتباه و غير صادقانه افتادند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه