صنعت خودرو تا ۲سال آینده درست می‌شود!

مهدی عزیزی/ منبع: خبرآنلاین

اظهارات وزیر صمت که گفته« قول می دهم ظرف 2 سال آینده صنعت خودرو را کامل تغییر دهیم».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه