«باکو» مسئول تنش‌های اخیر است

نخســت‌وزیر ارمنستــان جمعــه طــی اظهاراتی در نشســت شــورای بین دولتی اوراسیا، جمهــوری‌آذربایجان را مسبب تنــش‌های اخیــر در مرز دو کشور خواند و از باکو انتقاد کرد. به گزارش ریانووستی، «نیکول‌.پاشینیان» نخست‌وزیرارمنستان جمعه در نشست شورای بین دولتی اوراسیا در ایروان، جمهوری‌آذربایجان را نسبت به ایجاد تنش در منطقه متهم کرد. وی در این رابطه گفت: ارمنستان با چالش‌هایی جدی مواجه اســت که امنیتش را تهدید می‌کند. منطقه مــا درگیر دور جدیدی از تشدید تنش‌هاست که متاسفانه منجر به تلفات انسانی بیشتر شد. آذربایجان مسئول این امر است که هدف از تحریکات نظامی باکو تضعیف تمامیت ارضی کشورمان و برهم زدن توافقاتی است که در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) حاصل شد. چند وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۶ نظامی این کشور در جریان درگیری‌های مرزی روز سه‌شنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) با نیروهای آذربایجان کشته شده‌اند. طی هفته اخیر درگیری‌های مرزی بین باکو و ارمنستان شدت گرفت و هر یک دیگری را متهم به تجاوز به خاک خود و استفاده از انواع سلاح‌های گرم در این تجاوزها، کرد که در همین زمینه و با وساطت مسکو، فعلا آتش‌بسی میان دو طرف برقرار شده است. «ماریا‌.زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از تنش‌ها، ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان هرچه سریعتر حدود مرزی کشورشان را تعیین کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه