آزموده را آزمودن خطاست

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس

تجربه‌ای از دولت‌های نهم و دهم مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد وقت دولت نهم با دستور رئیس‌جمهور تصمیم بر الزام بانک‌ها به پرداخت وام با عدم رعایت قوانین و مقررات موجود حاکم بر بانک‌ها کنند را پیش‌رو داریم. بر این اساس مدیران عامل، بانک‌ها را به مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی دعوت و به شورای عالی بانک‌ها تکلیف می‌کردند که تسهیلات را به‌راحتی دراختیار مردم بگذارند. آنچه از آن زمان (سال‌های 85 و 86) به یاد دارم، کل قدرت دادن تسهیلات در همه بانک‌ها در کشور حدود 23 هزار میلیارد تومان بود. در این میان به استانداران نیز دستور دادند که سرپرست بانک‌ها را در استان احضار و فشار بیاورید تا تسهیلات را به آسان‌ترین روش دراختیار بگذارند؛ تا جایی که در یکی از سفرهای استانی آقای احمدی‌نژاد، فردی تقاضای یکصد میلیون تومان وام برای جاروهای دستی (جارو خرمایی) کرده بود! درحالی که پنج میلیون تومان برای ساختن جارو از برگ‌های درخت خرما کفایت می‌کرد اما مدیر بانک جرأت مخالفت نداشت و استانداران به فرمانداران فشار آورده بودند و فرمانداران هم به بانک‌های شهرستان‌ها. بحثی که فراوان بود و مشت نمونه خروار. از آن طرف عده‌ای که همیشه دنبال آب گل‌آلود...

ادامه  صفحه12

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه