«مجیدی» از فوتبال و حضور در ورزشگاه محروم شد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سرمربی تیم استقلال را از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون جدیدترین آرای خود را صادر کرد. آرای کمیته اخلاق به شرح زیر است:
  فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقلال تهران به پرداخت پانصدمیلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود.
  محمد علی‌نژاد بازیکن اسبق آلومینیوم‌اراک به پرداخت پانصدمیلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. علی‌نژاد از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود.
  احمد حمیدی‌فرد و مجید ساکی، سرپرست و مربی تیم فوتبال آبی‌پوشان هرکدام به پرداخت یکصدمیلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. نامبردگان از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع هستند و فعالیتشان صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود.
  هاتف شیخلاری، مربی فوتبال به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و سه‌ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی در زمینه فوتبال محکوم شده است. شیخلاری از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود.
  محمد زارع‌گشتی به پرداخت یک‌میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت 10 سال از هرگونه فعالیت ورزشی در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد. وی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه‌ها منع شده است و فعالیت وی صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه