گره کور مسکن باز می‌شود؟

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس

 از قانون «جهش تولید و تامین مسکــن» برداشت اشتباهی می‌شود و عده‌ای فکر می‌کنند که ما می‌خواهیم در قالب این طرح، منابع جدیدی به سیستم بانکی کشور تحمیل کنیم، در حالی که چنین نیست. بانک‌ها در حال حاضر هم، سقف و یک عددی را به صورت سالیانه به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنند، فکر می‌کنم برای سال ۱۴۰۰ این عدد چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان باشد. ما در این قانون گفته‌ایم درصدی از همین عدد را به مسکن اختصاص بدهند. لذا منابع جدیدی به سیستم بانکی تحمیل نمی‌شود. حوزه مسکن در عین حال که سرپناه مردم است و تامین آن اهمیت زیادی دارد، اما صرفا موضوعی تک‌بعدی نیست؛ وقتی مسکن راه می‌افتد بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها فعال و مشاغل مختلف از مهندسان تا فنون و صنایع مختلف فعال می‌شوند. لذا مسکن یک محرک مهم برای اقتصاد کشور است. بنابراین مجلس در قانون «جهش تولید و تامین مسکن» درصدی از هر مقدار تسهیلات را که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، هدفمند و اعلام کرده این تسهیلات باید به حوزه مسکن وارد شود. در هر صورت این پول قرار است به صورت تسهیلات پرداخت شود، نمایندگان فقط آن را هدفمند کرده و منابع بانک‌ها را به جای اینکه به سمت بورس و بنگاه‌داری برود به حوزه مسکن آورده‌اند. مساله دوم اینکه براساس قانون اساسی، حاکمیت در ارتباط با مسکن مردم وظیفه‌ای بر عهده دارد. در حال حاضر ۴ میلیون خانواده در این کشور...

ادامه  صفحه 4

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه