افغانستان و رسالت فراموش‌شده

ادامه از صفحه اول| با مقابله با افکار افراطی طالبان و حمایت از حکومت فراگیر در افغانستان، منافع همه مردم افغانستان را تامین و تضمین نماید. این روزها حقوق زنان و حقوق فارسی زبانان و شیعیان افغانستان دستخوش تعرض طالبان وهابی قرار گرفته است و هر روز صحنه دلخراشی از این تعرض را مشاهده می‌کنیم. بعد از آن‌همه وحشت و نگرانی ورود عده‌ای تروریست به داخل شهرها و خانه‌های مردم و به اسارت گرفتن دختران و زنان مظلوم افغانستان و تجاوز به آنان، اکنون پرده دیگری از این تفکرات متحجر وهابی را شاهد هستیم و طالبان اجازه نمی‌دهد دختران افغان از نعمت سواد و دانش برخوردار گردند. پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی که تا اینجا هیچ کاری برای مردم بینوای افغانستان انجام نداده، حداقل با وسائل موجود در ایران به کمک سیستم آموزشی افغانستان بشتابد و اعلام نماید آماده است با ارسال برنامه‌های آموزشی برای تلویزیون افغانستان، به دختران در منزل کمک نماید تحصیلات خود را ادامه دهند. یقینا این کمک آموزشی، معونه زیادی در برنخواهد داشت، از یکسو طالبان را از بن‌بست خارج می‌سازد، از سوی دیگر مردم افغانستان را سپاسگزار ایران می‌نماید و از سوی سوم نشان می‌دهیم ما مروج اسلام مترقی و طرفدار علم و دانش هستیم و بافته‌های طالبان ربطی با اسلام ندارد. یادتان نرود ما قرار است پیرو پیامبری باشیم که دستور داد هر اسیری از کفار که به ده نفر خواندن و نوشتن را بیاموزد، برات آزادی را بدست می‌آورد. یقینا بسیاری در ایران اعم از نهادهای مدنی و مردم خیر حاضرند در این امر خیر مساعدت نمایند. پیشنهاد دیگر آن است که اعلام نمائیم درب ایران بر روی همه دانشمندان، متخصصان، هنرمندان، ورزشکاران و... افغانی که به هر دلیل خود را در افغانستان در خطر می‌بینند، باز می‌باشد و می‌توانند تا فراهم شدن شرائط مناسب در کشورشان، در ایران با احترام زندگی نمایند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه