فخرالدینی «7 اقلیم» را می‌سازد

آخرین اثر استاد فرهــاد فخرالدینی با عنوان «7 اقلیم» به سفارش کمیسیون ملی یونسکو - ایران در آخرین مراحل تولید قرار دارد. حجت‌ا... ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران گفت: آخرین اثر استاد فرهاد فخرالدینی در زمینه تصنیف آثار ارکسترال، به سفارش کمیسیون ملی یونسکو در مراحل پایانی تولید قرار دارد. وی افزود: اثر مذکور با نام «7 اقلیم» برای ارکستر سمفونیک، گروه کر، تکخوان و یک راوی تصنیف شده و شامل چندین پرده (موومان) است. ایوبی تصریح کرد: به‌مناسبت قرار گرفتن نام عطار نیشابوری در فهرست مشاهیر جهانی در سال ۲۰۲۱، 7 اقلیم براساس داستان اصلی منظومه منطق‌الطیر عطار ساخته شده و به‌زودی توسط ارکستر سمفونی صدا و سیما مراحل ضبط آن آغاز خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه