«آرمان ملی» از کنش سیاسی- انتخاباتی عارف گزارش می‌دهد

حضور مستقل یا تابع رای جبهه اصلاح‌طلبان؟

ادامه از صفحه 3
طبعا شخصیت‌ها و احزاب سیاسی نامزدهای خودشان را تعیین می‌کنند، بعد براساس سازوکاری که در جبهه اصلاحات تعیین شده است، این اسامی در مجمع عمومی جبهه اصلاحات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همه مجموعه شخصیت‌هایی که بالقوه نامزد هستند، چه آنان که این نامزدی را اعلام کرده‌اند و چه آنان که هنوز اعلام نکرده‌اند، از این حق برخوردار هستند. عضو جبهه اصلاحات توضیح داد: هدف جبهه اصلاحات رسیدن به نامزد واحد است، این مرجع پس از طی مراحل قانونی ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها، از بین نامزدهای اصلاح‌طلب تأییدصلاحیت شده براساس شاخص‌ها و راهبردهای مصوب نسبت به معرفی نامزد اجماعی اصلاح‌طلبان اقدام می‌کند. رسولی تصریح کرد: حفظ انسجام و پرهیز از هر نوع اعلام موضع و رفتاری که به وحدت و انسجام جامعه اصلاح‌طلبی لطمه وارد کند، خط‌مشی همیشگی آقای دکتر عارف بوده است. این خصیصه تنها در حد یک ادعا نیست، جامعه سیاسی ایران در عمل بروز و ظهور این صفت حسنه اخلاقی و سیاسی آقای عارف را در انتخابات سال 92 دید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه