| کد مطلب: ۱۰۴۶۲۳۶
لینک کوتاه کپی شد

مجلس به دنبال رفع اشکالات در روند بررسی جداول بودجه است

آرمان ملي: يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد که طرح اصلاح روند بررسي بودجه ساليانه در مجلس در راستاي رفع اشکالات درباره رسيدگي به جداول بودجه است و دولت بايد به جاي انتقاد از اين موضوع، استقبال کند. احسان ارکاني در واکنش به صحبت‌هاي اخير ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينکه ارسال جداول بودجه به مجلس به صلاح نيست، گفت: يکي از اشکالات جدي در روند بررسي جزئيات بودجه ساليانه آن است که مجلس وقت زيادي جهت رسيدگي به احکام و تبصره‌هاي بودجه صرف مي‌کرد و در دقيقه 90 رأي کلي به جداول داده مي‌شد. حال اينکه کل بودجه مربوط به جداول است. وي يادآور شد: در همين راستا نمايندگان مجلس کليات طرح اصلاح ماده 182 آيين‌نامه داخلي مربوط به تغيير در روند بررسي بودجه را تصويب کردند که قرار شد اين طرح به صورت دو شوري بررسي شود. بدان معنا که مجددا طرح به کميسيون آيين‌نامه داخلي جهت بررسي جزئيات آن ارجاع شد و بعد از ارائه گزارش اين کميسيون، مجلس وارد رسيدگي به جزئيات مي‌شود. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: با تصويب اين طرح سازمان برنامه و بودجه مکلف خواهد شد که به صورت جداگانه جداول بودجه را به مجلس ارائه داده تا آن را مورد بررسي دقيق قرار دهد؛ اينکه آقاي ميرکاظمي بيان کرده که اين موضوع به صلاحديد و نظم و نظام و يکپارچکي را به هم مي‌ريزد، حرف قابل قبولي نيست. انتظار مي‌رود که آقاي ميرکاظمي و ساير ارکان دولت مصوبات مجلس به عنوان قانون را در مقام مجري اجرا کند نه اينکه براي آن «چون و چرا» بياورد. ارکاني با تاکيد بر لزوم رسيدگي دقيق به جداول بودجه، گفت: معمولا هزاران اتفاق در جداول بودجه رخ مي‌داد و مورد رسيدگي نمايندگان هم قرار نمي‌گرفت. ما با آسيب‌شناسي اين اتفاقات در اين طرح به دنبال رفع اشکالات هستيم پس نبايد اين موضوع باعث ناراحتي و نارضايتي سازمان برنامه و بودجه شود، مجلس مي‌خواهد اشکالات موجود در روند رسيدگي به جداول را حل کند پس دولت هم استقبال کند.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار