• تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای صدور اجازه به متحدان این کشور برای آموزش خلبانان اوکراینی در مورد نحوه کار با جت‌های جنگنده اف- ۱۶ و در نهایت تحویل هواپیماها، در ابتدا شاید تغییر ناگهانی از سوی کاخ سفید ارزیابی شود.

۱