۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
ویژه نامه
شروع بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال در قطر استقلال مهمترین تیم آسیاست

بازی با انگلیس مهمترین دغدغه زندگی من است 
عکس نوشــت
تجربه 
کمک می‌کند 
از انگلیس نترسیم! 
موفقیت تیم‌ملی و حال مردم