۲ مدیــر در   ورزشگـــاه آزادی! 
 هیچ‌کس مثل «نویدکیا» متانت ندارد
«برانکـو» و «کی‌روش» به ایـران نمی‌آیندعکس نوشــت
«مهدوی‌کیا»
 فقط تجربه
 نداشت!
خارج ازمستطیل سبزنقش وزارت‌خارجه در موفقیت تیم‌ملی فوتبــــال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه