«پرسپولیس» به‌دنبال حفظ نایب قهرمانی!  ایران بیش از یک بازی تدارکاتی می‌خواهد
مگر قرار است «پرسپولیس» تا ابد قهرمان شود؟
عکس نوشــت
برای 
ورزش اصفهان 
ناراحتماز حاشيه دور شده‌امنياز «پرسپوليس» به برد فوتــــبال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه