«سوت» فغانی  بازهم به صدا در خواهد آمد فدراسیون‌ها هرچه خواستند در اختیارشان گذاشتیمهر تیمی مشکلات  ما  را  داشت منحل می‌شد! عکس نوشــتاشتباهات داوری وجود دارد، 
اما طبیعی نیست! 
«پرسپولیس»  به‌دنبال  انتقام 
از «آلومینیوم»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه