كانديداها حرف هاي بدون پشتوانه نزنند
گرفتن صندوق رای 
يعنی تشويق به براندازینبض دلار
 در وين مي زند ؛ 
نه استانبول
ابهام در يك ميليون دوز واكسن
تخريب
جهانگيري را 
محبوب‌تر كردپای تقلب   و کنکور 
در میان است! 
دروغ پراكني و لمپنيسم انتخاباتي احمدي‌نژادي ها
تندروها ظریف را رها نمی‌کنند
هنوز به بحران‌های جدی نرسیده‌ایم!
اراده نظام، خلاف خواست دلواپسان 
ارتباط نوسانات نرخ ارز با نتایج نشست وین
میدان مقدم بر هنر دپیلماسی!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه