انتقاد  «عسگرپور» 
از عمر کوتاه 
مدیران سینمایی کدام فیلم پرمخاطب‌ترین بود؟«حسین ملکی» درگذشتاکران در شرایط امروز سینما 
ریسک بزرگی استپرکارترین هنرمندان 
تئاتر در سال ۹۹
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه