در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم

آرمان ملي: مقام معظم رهبري ظهر ديروز در ديدار رئيس و جمعي از مديران سازمان تبليغات اسلامي و حوزه هنري، توليد و ارائه محصولات فاخرِ مبتني بر فکر نو و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعي و فرهنگي تبليغ را در عين خشيت کامل از پروردگار، دو وظيفه مهم دستگاه‌هاي فرهنگي - تبليغاتي خواندند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي ضمن قدرداني از اقدامات خوبي که در سازمان تبليغات اسلامي انجام گرفته است، با استناد به آيات قرآني، خشيت از پروردگار به معناي «ملاحظه، رعايت و مراقبت» را راهبرد ضروري و هميشگي فعالان عرصه فرهنگ و تبليغ دانستند و افزودند: دستگاه‌ها و عناصر فرهنگي - تبليغي بايد کاملاً مراقب باشند که حرف خدا در هيچ شرايطي زمين نماند و در اين زمينه نبايد از جنجال و هوچي‌گري و اتهامات ترسيد. ايشان توجه به اقتضائات اجتماعي در تبليغ را ناديده گرفتن خشيت الهي ندانستند و گفتند: کارهاي فرهنگي لوازمي دارد که بايد به آنها توجه کامل کرد. ايشان توجه به لسان قوم را در فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي از جمله اين اقتضائات برشمردند و گفتند: زبان ارتباط گرفتن با يک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با يک غافل جاهل يا معاند فرق مي‌کند همچنان که بايد زبان و لسان صحبت و تبليغ در کشورهاي ديگر با کار فرهنگي - تبليغي در داخل از جمله در مجموعه‌هاي انقلابي تفاوت داشته باشد. مقام معظم رهبري بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پررونق خواندند و گفتند: با توليد فکر نو، فرآوري آنها و تبديل‌شان به محصولات فاخرِ داراي بسته بندي خوب، در اين بازار پرمشتري فعال شويد. ايشان با ابراز ناخرسندي از کم‌کاري در اين عرصه گفتند: سازمان تبليغات و حوزه هنري در عرصه‌هاي مختلف، کار خوبِ زياد کرده‌اند اما نه به اندازه عمر حدوداً چهل سال خود، بنابراين بايد کار و تلاش را مضاعف کرد. اهميت دادن به نيروي انساني زبده به عنوان محور اساسي مجموعه‌هاي فرهنگي، حفظ نيروهاي خوب سازمان تبليغات در همه رشته‌ها، مراقبت از نيروها و مواظبت در زمينه آفات برون سپاري کارهاي فرهنگي - تبليغاتي، چهار نکته ديگر مقام معظم رهبري در اين ديدار بود. ايشان در اين زمينه گفتند: البته بايد از ظرفيت‌هاي مردمي حداکثر استفاده را کرد که در اين زمينه جشنواره عمار نمونه خوبي است. حفظ شادابي، سرزندگي، خوشحالي و خشنودي مردم از ديگر نکاتي بود که ايشان به عنوان يکي از وظايف مهم دستگاه‌هاي فرهنگي - تبليغاتي بيان کردند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در تشريح بيشتر ابعاد و اهميت اين موضوع گفتند: البته اگر وضع اقتصاد و زندگي مردم بهتر شود شادابي و خشنودي آنها تا حدودي تأمين مي‌شود اما جدا از اين مساله هم مي‌توان با مشارکت خود مردم، کارهاي متنوع – شيرين و سرزنده‌اي انجام داد. بخش آخر سخنان مقام معظم رهبري در اين ديدار حاوي چند توصيه از جمله پرهيز از جناح گرايي بود. ايشان گفتند: در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلي نياز داريم چه برسد به مجموعه‌هاي انقلابي که بايد کاملاً از افتادن در دام نحله‌هاي گوناگون فکري و جناح‌گرايي پرهيز کنند. خودداري از کارهاي صرفاً ويتريني و شکلي، و مراقبت از توليد آثار خنثي و بدون جهت‌گيري صحيح توصيه‌هاي ديگر مقام معظم رهبري به رئيس و تعدادي از مديران سازمان تبليغات اسلامي و حوزه هنري بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه