آرمان ملی- احسان انصاری: عدم احیای برجام چه چشم‌اندازی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال با دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. پازوکی معتقد است: « باید رویکرد‌های پوپولیستی را از تصمیم گیری‌های اقتصاد کلان کشور دور کرد. با پوپولیسم نمی‌توان ساختارهای معیوب اقتصاد کشور را اصلاح کرد. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باید روش علمی و کارشناسی در پیش بگیرد و هیچ راه دیگری در این زمینه وجود ندارد. دولت از ابتدایی که روی کار آمد مدعی بود که برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برنامه دارد. آقای رئیسی در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد که 7 هزار صفحه برنامه برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارد. این در حالی است که تاکنون 7 صفحه از این 7 هزار صفحه نیز منتشر نشده است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.