نيازمند تحول در سرمايه‌گذاري و صرفه‌جويي منابع گاز کشور هستيم

محمد مخبر:

نيازمند تحول در سرمايه‌گذاري و صرفه‌جويي منابع گاز کشور هستيم

آرمان ملي: معاون اول رئيس‌جمهوري گفت: نيازمند ايجاد تحول اساسي در سرمايه‌گذاري و صرفه‌جويي منابع گاز کشور هستيم که با سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد و صرفه‌جويي در مصرف گاز امکان‌پذير است. محمد مخبر در جلسه شوراي اقتصاد بر لزوم توجه به پيشران‌هاي اقتصاد در برنامه هفتم توسعه کشور تأکيد کرد و گفت: اقتصاد ديجيتال يکي از حوزه‌هاي پيشران اقتصاد است که بخش زيادي از آينده اقتصاد دنيا را شامل خواهد شد و ضرورت دارد در برنامه‌ريزي‌ها و به‌طور ويژه در برنامه‌هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گيرد و يکي از سرفصل‌هاي اصلي باشد. معاون اول رئيس‌جمهوري يادآور شد: برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‌اي تحول‌آفرين است و حسن استفاده از دارايي‌هاي کشور که امري مهم و ضروري است بايد در اين برنامه مشهود باشد، به نحوي که بتوانيم بخشي از چالش‌ها و ناترازي‌ها را با استفاده از دارايي‌هاي کشور مرتفع کنيم. مخبر بر اهميت توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه هفتم توسعه تأکيد کرد و گفت: نيازمند ايجاد تحول اساسي هم در بخش سرمايه‌گذاري و هم در بخش صرفه‌جويي منابع گاز کشور هستيم که تحقق اين موضوعات با سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان‌ها و افزايش توليد و همزمان صرفه‌جويي در مصرف گاز از طريق توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير امکان‌پذير خواهد بود. در اين جلسه که رئيس دفتر رئيس‌جمهوري، وزراي صنعت‌، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهاد کشاورزي، نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهوري و رئيس کل بانک مرکزي نيز حضور داشتند، خط‌مشي‌ها و چارچوب کلي برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين نشست همچنين معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشي از جلسات برگزارشده براي تدوين رويکردهاي برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: در تدوين برنامه هفتم توسعه، اولويت‌ها بر پايه سياست‌هاي کلي برنامه هفتم تعيين شده و اولويت اصلي پيشرفت اقتصادي کشور توأم با عدالت است. در اين جلسه با کليات بخشنامه خط‌مشي‌ها و چارچوب کلي برنامه هفتم توسعه کشور موافقت و مقرر شد در جلسه‌اي متشکل از دستگاه‌هاي مربوطه، اين بخشنامه بازنگري و با نگاهي تحول‌آفرين اصلاح شود. سرمايه‌گذاري طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان - بيرجند - مشهد (خط لوله تابش) نيز از درخواست‌هاي وزارت نفت در اين جلسه بود که به تصويب رسيد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه