بهترین حالت نشستن


استاد طب فیزیکی و توانبخشی گفت: توصیه ما به همه افراد این است که بیشتر از نیم‌ساعت تا 40 دقیقه به‌صورت پیوسته در یکجا ننشینند. سیدمنصور رایگانی بیان داشت: بهترین حالت نشستن محدودکردن آن است؛ یعنی به‌طورکلی توصیه ما به همه افراد این است که بیشتر از نیم‌ساعت تا 40 دقیقه به‌صورت پیوسته در یکجا ننشینند و بعداز این مدت دو تا سه دقیقه بلند شده و راه روند و دوباره بنشینند. این استاد طب فیزیکی اضافه کرد:‌ اگر افراد می‌نشینند پیوسته به جلو خم نشوند تا هیچ فشاری به ستون فقرات وارد نشود؛ چراکه بیشترین فشار به ستون فقرات نشستن و به طرف جلو خم‌شدن است که این باعث می‌شود دیسک تحت فشار بوده و مستعد به بیرون‌زدگی باشد؛ این توصیه کلی باید حتما توسط مردم مراعات شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه