نیــم‌نگــاه

در پي تأکيد بهارستان نشينان به بازگشت قيمت‌ها به شهريور 1400 ؛

نمايندگان نمايش ساز مخالف را به زمان انتخابات موکول کنند

آرمان ملي: در بودجه 1401 مجلس، دولت را در حالي مکلف به حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد کشور کرده که براي اجراي آن شرط گذاشته تا قيمت کالاها از شهريور 1400 تجاوز نکند در واقع در حالي نمايندگان چنين شرطي را براي دولت گذاشته‌اند که قطعا از تبعات حذف ارز ترجيحي آگاهي داشته و ترديدي وجود ندارد با تغيير نرخ ارز مبناي تعرفه واردات تمامي کالاها چه توليدي و چه وارداتي رشد 30 تا 70 درصدي را متحمل خواهند شد. اين شرط که مشخص نيست بهارستان نشينان با چه توجيهي بر آن تاکيد کرده و بازهم مشخص نيست دولت با چه توجيهي با آن موافقت کرده تنها مويد يک نکته است که نمايندگان مجلس در حاليکه بارها کارشناسان بر کاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد تاکيد دارند همچنان بر طبل قيمت‌گذاري دستوري و حضور حداکثري دولت در نظام توليد و توزيع مي‌کوبند. البته اين موضوع زماني جالب‌تر مي‌شود که مجلسيان براي نشان دادن نگراني‌هاي خود با برگزاري جلسه پرسش از وزير صمت و نشان دادن کارت زرد سعي دارند وضعيتي را که با مصوبه آنها رقم خورده به گردن کابينه دولت بيندازند. در جريان حذف ارز ترجيحي، مجلس در قانون بودجه 1401 اعلام کرد دولت در صورتي اجازه حذف اين ارز را دارد که شرايطي فراهم شود تا قيمت کالاهايي که تخصيص ارز ترجيحي تخصيصي به آنها حذف شده بالاتر از قيمت‌هاي شهريور 1400 نرود. همان ابتدا نيز کارشناسان نسبت به شرط مجلس براي حذف ارز ترجيحي به عنوان يک شرط غيرکارشناسي اعتراض کردند اما هرچند دولت پس از تغيير شيوه تخصيص ارز ترجيحي تصميم به پرداخت يارانه نقدي گرفت تا از کاهش قدرت خريد مردم به دنبال افزايش قيمت کالاهاي اساسي که البته امري طبيعي نيز بود، جلوگيري کند؛ اما امروز نمايندگان شروع به اعتراض نسبت به افزايش اخير قيمت کالاهاي اساسي کرده‌اند. اولين نکته در رابطه با اين موضوع اين است که چرا بايد مبناي مجلس براي عدم تغيير قيمت‌ها، شهريور 1400 باشد؟ نکته مهم ديگر آن است که آيا نمايندگان ارز ترجيحي را عامل حفظ قيمت‌ها مي‌دانستند که اگر اينطور است رأي دادن به اين لايحه از بودجه اساسا جاي سوال دارد و از طرفي موافقت دولت نيز خود اما و اگر ديگري دارد ضمن آنکه در شهريور 1400 چه اتفاقي افتاده که نمايندگان اين تاريخ را مبناي قيمتي خود در نظر گرفته‌اند و آيا اين تفکر حاکم بوده که براي نشان دادن پتانسيل‌هاي دولت جديد هم که شده نبايد قيمت‌ها از اين زمان گران‌تر شود اگرچه که اين شرط که نتيجه آن از پيش مشخص بود محقق نشده و دولت براي افزايش تبعات اين جراحي اقتصادي به افزايش يارانه نقدي روي آورده است. نکته مهم ديگر اينکه دليل مطرح شدن اين شرط توسط نمايندگان آن است که معتقدند تخصيص ارز ترجيحي منجر به حفظ و ثبات قيمت‌ها شده بود و قيمت‌ها فقط در صورت حذف قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند. با اين وجود آنچه نمايندگان مردم بايد به آن توجه کنند اين است که مطابق بودجه‌اي که خود آن را بررسي و تصويب کردند، دولت منابع لازم براي ادامه تخصيص ارز 4200توماني را نداشت و آمارها نيز نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي گذشته تخصيص اين ارز نتوانسته کمکي به کنترل قيمت‌ها بکند و تنها منابع ارزي کشور را به باد داده و رانت عظيمي را نصيب عده‌اي کرده است. حال که دولت تن به راهي داده که البته چاره‌اي جز آن نداشته است، حداقل نمايندگان نمايش‌هاي انتقادي خود را به بعد و زمان انتخابات موکول کنند تا شايد روزنه اميدي که در بين مردم پس از اجراي اصلاحات اقتصادي از سوي دولت ايجاد شده از بين نرود.


دبير انجمن واردکنندگان خودرو؛

برخي مخالفان واردات خودرو به بهانه لوکس بودن، بنزسوار هستند

آرمان ملي: حواشي واردات خودرو تمامي نداشته و در حاليکه قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي به تبعيت از نرخ ارز و بدون هرگونه اثرپذيري از نظام عرضه و تقاضا به روند صعودي خود ادامه مي‌دهد و به اعتقاد فعالان بازار واردات خودروهاي ارزان قيمت و باکيفيت حداقل يکي از مهم‌ترين گزينه‌هاي موثر در اين يکه تازي است اما حواشي مطرح شده از سوي مخالفان که معتقدند واردات تنها به خودروهاي لوکس محدود مي‌شود مانع از اجراي کامل اين مصوبه قانوني شده است. در اين رابطه دبير انجمن واردکنندگان خودرو مي‌گويد: گفته مي‌شود خودروهايي که وارد شود، لوکس است. ما 100 مدل قانون نوشتيم و يک خودرو 500 ميليون توماني را تبديل به يک ميليارد و 500 ميليون تومان مي‌کنيم، بعد مي‌گوييم لوکس است. ما خودمان اين کار را کرديم. اين کارها را نکنيم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. مهدي دادفر اظهار داشت: ما شرايط را به‌گونه‌اي رقم زديم که در نمايشگاه اخير خودرو، گوش تا گوش چيني‌ها در نمايشگاه مستقر بودند. وي با اشاره به اظهاراتي در خصوص کسري ارزي، عنوان کرد: ما کسري ارز براي خودرو داريم، اما براي نعل اسب و زين اسب نداريم. خودرو که همه زندگي مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، عجيب است که بگوييم براي خودرو فقط کسري ارزي داريم. دادفر تصريح کرد: اينکه گفته مي‌شود مي‌خواهند خودرو لوکس بياورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داريم که مردم هنوز خودرو 405 سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند. وي متذکر شد: کساني که مخالف واردات خودرو هستند، مي‌بينيم خودشان سوار بنز مي‌شوند. اينکه رسم نشد. زيان خودروسازان را، هزينه‌اش را مردم نبايد بدهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه