قاچاق مواد مخدر هم درآمد هنگفت دارد

آرمان ملي: معاون ميراث فرهنگي در نامه‌اي که به نمايندگان مجلس درباره طرحي با عنوان «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» متذکر شد: با تصويب اين طرح نهضت عظيمي براي حفاري غيرقانوني در کشور ايجاد خواهد شد. علي دارابي که سه روز پس از رسانه‌اي شدن طرح تعدادي از نمايندگان مجلس «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» به اين موضوع واکنش نشان داده است، در نامه‌اش خطاب به نمايندگان مجلس، آن‌ها را همواره حامي و پشتيبان ميراث‌فرهنگي دانسته و بيان کرده که بر اين باور است اشکالات و ايرادات متعدد بر اين طرح بيانگر فقدان پشتوانه کارشناسي، علمي و تخصصي است و نگراني و بيم‌هاي زيادي را ايجاد خواهد کرد. در ادامه اين نامه، معاون ميراث فرهنگي هشت ايراد و اشکال به اين طرح وارد کرده است، از جمله اين‌که: 1- اين طرح بُعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزي و هويتي ميراث‌فرهنگي را به امري مادي و اقتصادي تقليل داده و همچنين در تجارب جهاني اين نگاه در مديريت ميراث فرهنگي تغيير يافته است. 2- اين طرح ناقض کنوانسيون‌هاي جهاني خواهد بود که ايران از متقدمين پيوستن به آن‌ها بوده است، به عنوان مثال کنوانسيون 1970 يونسکو موسوم به کنوانسيون «اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع کردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالکيت غيرقانوني اموال فرهنگي» که ايران در سال 1353 به آن ملحق شده است. 3- احکامي که دادگاه‌هاي بين‌المللي براي استرداد اشياي تاريخي ايران از ساير کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت. 4- با عنايت به اين‌که ايران به لحاظ قوانين و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرايط مناسبي داشته که همه اقدامات غيرعلمي و غيرمجاز را منع مي‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس‌هاي سده گذشته، مانند قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309، قانون حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي مصوب 1358 و يا مواد 561- 562- 563 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي است. 5 - به علت ايجاد انگيزه در حفاران غيرمجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمي براي حفاري غيرقانوني در کشور ايجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمي باستان‌شناسي مانند محل کشف، نوع لايه و امثالهم، حتي پس از کشف نيز ارزش بالايي نخواهند داشت؛ چرا که موزه‌هاي ايراني و خارجي، آثار فاقد شناسنامه را به نمايش نخواهند گذاشت. 6- به گفته جامعه دانشگاهي کشور و انجمن‌ها و نهادهاي علمي و تخصصي، اين طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسي و حفاظت از مواريث و ارزش‌هاي فرهنگي نيست و در ساير کشورهاي مترقي در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است. 7- ممکن است مطرح شود که حفاري‌ها و خريد و فروش غيرمجاز آثار، يک واقعيت است که نمي‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم‌چنين واقعيتي وجود دارد. اگر با توجه به موقعيت ترانزيتي ايران، دولت آن را آزاد کند مي‌تواند درآمد هنگفتي به دست آورد. 8- بي‌شک راهکار جلوگيري از چنين رويه‌اي تأسي به اصل 83 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که تأکيد دارد تلاش‌ها بايد براي پيشگيري از خريد و فروش آثار باستاني و نفايس ملي و منحصر به فرد از طريق وضع قوانين در دستور کار قرار گيرد و حمايت‌هاي جدي براي تقويت نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي و ارتقاي جايگاه باستان‌شناسي در کشور صورت پذيرد. قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي همچنين بيان کرده که از نمايندگان امضا‌کنندة طرح انتظار دارد با انصراف از اين طرح، نگراني و بيم را از حوزه ميراث فرهنگي دور کنند. 46 نماينده مجلس طرحي را با عنوان «استفاده بهينه از اشياء باستاني و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که اعتراض و واکنش‌هاي جامعه باستان‌شناسي و افکار عمومي را برانگيخته است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه