برجام به سرانجام نخواهد رسید!

اين روزها اخبار ضد و نقيضي از مسئولان در باب آخرين وضعيت برجام به گوش مي‌رسد. عده‌اي از پيشرفت در مذاکرات مي‌گويند در مقابل نيز عده‌اي از پايان بي‌سرانجام آن مي‌گويند. عضو جبهه پايداري در خصوص آخرين وضعيت برجام گفت: برجام سرانجامي ندارد. برجام به بن‌بست رسيده است و به همين خاطر خبري از آن نيست. دولت تلاش خود را مي‌کند اما برجام در اين چند سال به شکلي پرورش پيدا کرده است که بخشي از زندگي مردم شده است. محمود احمدي بيغش افزود: مردم ناخودآگاه برجام را در رفتار و زندگي خود شريک مي‌کنند؛ به طور مثال مي‌گويند اين خانه را بخر، ديگري مي‌گويد ببينيم برجام چه مي‌شود و اين موارد نشان مي‌دهد برجام ناخودآگاه با زندگي مردم عجين شده است. اگر واقعيات برجام را به مردم بگوييم آنها تکليف خود را مي‌دانند؛ بياييم و بگوييم برجام به سرانجام نخواهد رسيد و به بن‌بست رسيده است و آن وقت مي‌فهمند چه بايد کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه