مشکلات باید به صورت ریشه‌ای حل شوند

داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب

پديده گراني در ايران ناشي از چند عامل است. يکي از عوامل ناشي از مسائل ساختاري اقتصاد ايران است و به نظر مي‌رسد که اين مسائل ساختاري مسائلي نيستند که تازه شکل گرفته باشند و از گذشته هم بودند و در دولت آقاي رئيسي نيز وجود دارد. مساله دوم مساله تحريم‌هاست که همچنان پا برجاست و تا زماني که اين مساله حل نشود و به جهت مراوده با جهان خارج شرايط عادي و با ثباتي نداشته باشيم قطعا مسائل اقتصادي کشور به اين سادگي قابل حل نخواهد بود. آنچه مسلم است براي بهبود شرايط بايد به عنوان يک عضو جامعه بين‌الملل مراودات تجاري و بازرگاني و اقتصادي داشته باشيم و نفتمان را از مجاري قانوني به طور شفافي بفروشيم و پول نفت به اقتصاد کشور برگردد تا بتوانيم مراودات بازرگاني با ثباتي را داشته باشيم. البته گرچه جنگ روسيه و اوکراين شرايط فروش نفت را بهتر کرده اما همچنان وضعيت تحريم‌ها بر اقتصاد ايران فشار مي‌آورد. مساله ديگر بحث FATF است که بر اساس آن بتوانيم مراودات پولي با جامعه بين‌المللي داشته باشيم. اين در حالي است که اکنون به جهت عدم پذيرش و تصويب FATF حتي با فرض تحريم‌ها باز هم نمي‌توانيم مراودات عادي پولي با جهان خارج داشته باشيم. نکته ديگر به مديريت دولت باز مي‌گردد که تا مسائل ساختاري، تحريم‌ها و FATF حل نشود زمينه براي تحول به لحاظ مديريتي هم پديد نمي‌آيد و در کل به همين راحتي نمي‌توان از بهبود شرايط و وضعيت اقتصادي موجود کشور صحبت کرد. مديريت نياز به منابع دارد و تا زماني که منابعي وجود نداشته باشد صحبت از مديريت هم معنا و مفهومي ندارد و در شرايط کلي صرفا مي‌توانيم يک وضعيت فوق‌العاده را مديريت کنيم؛ دقيقا مثل چيزي که در دولت گذشته هم شاهدش بوديم. لذا به نظر مي‌رسد که وضعيت فعلي تفاوتي با دولت گذشته ندارد و دليل آن نيز ذکر شد. در مجموع مي‌توان اينگونه گفت که نمي‌توان بدون حل مسائل به لحاظ اقتصادي انتظار معجزه داشت. در مورد دولت گذشته نيز اين مورد همواره مطرح شده که بحث مسائل مديريتي نقش حاشيه‌اي داشته است. در اين دولت نيز جداي از اينکه مسائل مديريتي وجود دارد اما باز به نظر مي‌رسد تا زماني که مسائل ريشه‌اي‌تر حل نشود مسائل مديريتي نمي‌توانند حل بشوند و در کل اگر قوي‌ترين مديران جهان را نيز به‌کار بگيريم تا زماني که منابع در اختيار آنها نباشد عملا کار چنداني از پيش نخواهند برد. فرقي هم ندارد که آقاي رئيسي رئيس‌جمهور باشد يا آقاي روحاني يا هر فرد ديگري. تا زماني که همه چيز به صورت ريشه‌اي حل نشود نمي‌توان انتظار داشت که رشد، پيشرفت و حل و فصل مشکلات جامعه را شاهد باشيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه