سهم 69 درصدی سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی

 
آرمان ملی: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه امسال حدود ۳۳۷ هزارو ۸۱۲ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده که در این میان تسهیلات سرمایه در گردش با ۲۳۲ هزارو ۹۶۶ میلیارد تومان سهم بیش از 69 درصدی از مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است موضوعی که نشان می‌دهد اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تاثیر تورم بالای 40 درصدی با کمبود سرماهی در گردش مواجه بوده‌اند اگرچه که به اعتقاد برخی از کارشناسان پرداخت این حجم از تسهیلات سرماهی درگردش آن هم به واحدهایی که ضعف تولید باعث کاهش قدرت رقابت انها شده عملا باعث افزایش بدهکاران بانکی را فراهم خواهد آورد. در این رابطه محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقدامات و تلاش‌های شایسته‌ای دارند که باید این فعالیت‌ها به درستی در جامعه منعکس شود. وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه امسال مجموعا حدود ۳۳۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان تسهیلات در ۶ گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است. او افزود: بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی و هدف، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از این تسهیلات پرداختی به حدود ۳۷ درصد بالغ شده است. همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۲۳۲ هزارو ۹۶۶ میلیارد تومان معادل ۶۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بوده است. جمشیدی همچنین تصریح کرد: در راستای حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸ درصد آن صرفا به منظور تأمین سرمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است. این نکته بیانگر توجه ویژه و اولویت‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی به منظور رونق اقتصادی در کشور است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه