سیاست ایران درباره طالبان

محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی مقیم ایران

ایران در عمل در مورد افغانستان روش خوبی انتخاب کرده است. ولی در سخن و در عرصۀ رسانه می‌کوشد که آن روش را به جای این که درست توجیه و تفهیم کند، به بیراهه ببرد. فضای رسانه‌ای و اظهارات مسئولان باید به نوعی باشد که همین تلاش ایران برای طی این مسیر برای مردم پذیرفتنی و قابل قبول شود. یعنی شفاف بیایند و همین را بگویند. نیایند بگویند که «چون طالب حالا تغییر کرده است، ما با او نمی‌جنگیم.» بگویند که میدان مبارزه فرق کرده است و ما در این میدان جدید که مبارزۀ مدنی و فرهنگی و سیاسی می‌تواند باشد، باز هم در کنار مردم افغانستان هستیم. نگویند که مردم افغانستان در کنار طالبان بودند و با امریکا جنگیدند. اینقدر «آمریکا آمریکا» نگویند و مردم را  به این گمان نیندازند که لابد همه این سیاست‌ها به خاطر آمریکاستیزی است و ایران الان به خاطر این که شکست آمریکا بهتر برجسته شود، حاضر است مردم افغانستان را فراموش کند. درست و راحت بگویند که ما نگران افغانستانیم؛ عملکرد طالبان را با نگرانی دنبال می‌کنیم؛ در کنار مردم هستیم ولی سعی می‌کنیم در هر حال از جنگ پرهیز کنیم و راه‌های دیگر را دنبال کنیم. در این صورت هم مردم افغانستان راضی‌ترند و هم گروه وسیعی از مردم ایران که سکوت و توجیه‌کاری نسبت به طالبان آن‌ها را آزرده و کلافه کرده است، می‌دانند که عقلای مملکت به فکر قضیه هستند و صلاح را در این دانسته‌اند. روشی که به نظرم معقول است. کاش کسی این حرف‌ها را به مسئولان برساند. زبان ما که مو درآورد...

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه