موانع اصلی بر سر راه مشارکت

طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم

یکی از راهکارهای برای مشارکت حداکثری توجه به سرمایه‌های اجتماعی و تمرکز روی موضوع اعتماد سازی در کشور است که با میدان دادن به جوانان و افزایش حضور زنان در جامعه تا حدی این این مهم محقق خواهد شد. جوانان و زنان همچنان که گفته شد در انتخابات پیشرو می توانند بسیار مهم و حیاتی عمل کند به طوری که وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌هایی که نامزدهای ریاست جمهوری در استفاده و بهره گیری از توان و ظرفیت  این دو بخش مهم و فعال جامعه دارند، می‌تواند در افزایش یا کاهش نظر مردم به آنها نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر آن نبود سیستم حزبی در ایران باعث مشکلات زیادی در تبیین و تعیین نامزد منتخب در انتخابات مختلف برای مردم شده است به طوری که در مدت زمان کم و تنها با اتکا به برخی تبلیغات و مناظرات تلویزیونی گزینش و انتخاب نهایی نامزدهای مورد نظر توسط مردم صورت می‌گیرد حال آنکه در صورت وجود نظام حزبی در کشور بسیاری از این مشکلات حل می‌شد و حزب و اعتماد سازی آن در مدت زمان طولانی می توانست به انتخاب دقیق‌تر مردم در انتخابات کمک کند. در هر حال تایید صلاحیت افراد شناخته‌تر در هر ۲ جناح اصلی کشور می‌تواند گام نخست برای انگیزه بخشی به آحاد مردم در جهت انتخاب نامزد مورد نظر و سلیقه آنها باشد، در این میان نباید نامزدهای مستقلین را نادیده گرفت، چرا که آنها نیز با توجه به برخی تغییرات در نگرش سیاسی مردم می‌توانند موثر و موفق عمل کنند. در ماه‌های پیشرو انتخابات ریاست جمهوری اقدام عملی و کاربردی که در راستای اعتمادسازی مردم در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد، می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد، البته تاکید بر این است که اقدامات عملی و کاربردی باشد و توصیه و سخنان کلی راهکار مناسبی برای برون رفت از مشکلات کنونی مردم نخواهد بود. در این راستا، در انتخابات قبلی شاهد برخی رویکردهای متغییر سیاسیون،  قبل و بعد از انتخابات به خصوص در حوزه‌های فرهنگی بودیم به طوری که  یکی از نامزدها با وعده های فرهنگی  غیرمحافظه‌کارانه‌ای رئیس جمهوری شد اما پس از آن و در عمل اقدامات محافظه‌کارانه و سختگیرانه‌ای را در جامعه اعمال کرد که این نوسانات سیاست‌گذاری و تصمیم گیری‌های ناهمگون و متضاد بیشترین ضربه را به اعتماد سازی آحاد مردم زده است. به عبارت دیگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با معیارهای مشخص و ثابت اصلی ترین دلیل و بهترین راه برای کسب سرمایه های اجتماعی اعتماد سازی و میزان مشارکت در میان مردم است که این مهم در نهایت به مشروعیت نظام و حضور مردم در پای صندوق های رای خواهد انجامید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه