۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
اعضای شورای سینما منصوب شدند ۲ فیلم ایرانی به جشنواره «توکیو» دعوت شدند  «داخ» «امیولیتور» را به صحنه می‌آورد
خبــر  صدور ۹۰۰ مجوز مراکز آموزشی هنری پوتین: برای واکنش به غرب سلاح‌های زیادی داریمکوتــــاه سفیر فرانسه «مغرب» را ترک کرد