۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
«شهریار» ثابت کرد شعر کهن زنده است  «وودی آلن» با سینما خداحافظی کردسينماي تجربي گونه بسيار سخت سينماستکوتــاه روسیه و چین در پی سلطه‌گری بر جهان نیستند   نیمی از اوکراین شاید از دست برودتاکید روسیه بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کوتــــاهفرانسوي‌ها خواستار استعفاي «ماکرون» شدند