برخی نمايندگان
 يارانه می گيرند!	
ديگر رأي ها مخفي نمي ماند؛نه در مجلس،نه دولت، نه مجمع
تقصیرها را  
بر گردن دولت قبل نیندازید ۱۲ دستور رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستان‌هاي مراکز استان‌هاطالبان باآمريكا روابط پنهان دارد؛ ضد آمريكايي نيست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه