اوضاع سینما 
بسیار آشفته استدورخیز «قهرمان» برای ۳ شاخه جوایز اسکار۸۷ سینما  در کل کشور بدهی  دارندهنوز مقابل دوربین سیروس مقدم نرفته‌ام
دیدن فیلم‌‌کوتاه به گسترده‌ترشدن دید ما کمک می‌کندجشنواره کودک به اصل خود بازگشت
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه