۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
به‌ هر قیمتی 
نباید مخاطب را 
به سینما کشاند در شرایط عادی «دینامیت» ۴۰ میلیارد می‌فروختنامگذاری  به‌نام  بزرگان  تئاترآیین سینمارفتن 
احیا می‌شودترجیحم این بود 
که جذاب باشمبرای سالروز درگذشت «حسین عرفانی»