تحریم؛ بزرگترین سد ورود  VAR  به  ایران تفکرات «مجیدی» و «گل‌محمدی» محافظه‌کارانه بودحوصله  فیفا   سر رفته است عکس نوشــت«تراکتور» 
کار سختی 
در پیش  دارد!مربیان ترسو در دربی ۹۶
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه