كابينه‌تان  را به مردم معرفي كنيدوعده‌هاي توخالي 
از زمان احمدي‌نژاد آغاز شدساخت مسكن 
در ناكجا آباد حلال مشكل نيستروند  توقف  واکسن
 موضوع داغ مناظرهگزارش گروسی تشدید فشار سیاسی بر ایران بود«صراحت كانديداها» 
نبايد به «تخريب» بينجامد«آراي خاكستري» اتفاق عجيبي را رقم مي‌زند
از هر دری سخنی، 
با وعده‌های بی‌پشتوانه
جبهه‌سازی آمریکا در خاورمیانههیچ‌کاره بودن رئیس‌جمهور صحت ندارد
مناظره یا محاکمه نظام؟
دولت روحانی زیر ضرب کاندیداها !مقام رئیس جمهور را به رئیس دولت تنزل ندهیم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه