جزئیات   شیوه   جدید    پذیرش  کرونایی‌ها   در بیمارستانامکان جابجایی واکسن فایزر بین کشورها وجود ندارد  روند صعودی مبتلایان و فوتی‌های کرونا در تهران
خشکسالی‌ بی‌سابقه 
در مناطقی از کشورواکسن آسترازنکا 
در سنین بالای ۳۰سال منعی ندارد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه