قطع صدای سخنگوی دولت از رسانه ملت!
آقای رئیس‌جمهور! 
موضوع حصر وعده انتخاباتی بوداحمدی‌نژاد مثل سلبریتی‌های زردِ 
درجه چندم استمردم دلخورند؛
 اين يك واقعيت استمجلس اثرات توافق
 با آژانس را از بين نبرد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه