آمر یکا باید اقدامات عملی‌تر انجام دهدگره‌هاي سياسي را باز كنيد تا اقتصاد سامان بيابدمصائب تندروی‌ها برای مردم
جبهه‌های دائمی سیاسی جایگزین احزاب انتخاباتی شوندمشکلات اقتصادی 
محور انتخابات ۱۴۰۰
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه