درخشش «پسر بوشهری»  در قلب اروپاهیچ تیمی در ایران به کیفیت پرسپولیس نیستپرسپولیس با جشنواره گل، قهرمان نیم‌فصل شدعکس نوشــتباید باالتماس به‌دنبال حضور 
در جام‌جهانی باشیم!توا نایی‌ های  طارمی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه