نام ارکستر ملی باید اشک به چشمان‌تان بیاوردسرمایه‌گذاران دولتی تاثیری بر آرای «فجر» نداشتندبرای اکران نوروزی ۱۴۰۰ طرح تشویقی  گذاشته‌ایم
شجریان برای «می‌خواهم زنده بمانم» می‌خواند


«آن شب» فيلم ژانر وحشت نيست
خـــــبر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه