مسئولیت تعلل در احیای برجام با کیست؟

«توپ برجام در زمين رئيسي است »، هرچند تنها مرجع اين خبر عباس عبدي است و کس ديگري نفيا و اثباتا واکنشي به آن نشان نداده اما از آنجا که تاکنون هيچ يک از مقامات دولت سيزدهم به تکذيب آن نپرداخته، مي‌توان تا حد قريب به يقين ملاک را بر صحت خبر گذاشت. حال سوال اين است چرا رئيسي تصميم نهايي را درباره برجام نمي‌گيرد؟ در اين راستا يک نماينده ادوار مجلس درباره چرايي تأخير و تعلل رئيسي در تعيين تکليف برجام اظهار داشت: خبري که ما داريم اين است مسئوليت برجام را به رئيس‌جمهور محول کرده‌اند. اگر اين خبر صحيح باشد، چون مسئوليت تصميم گيري درباره برجام بر عهده آقاي رئيسي قرار دارد و او رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي است بنابراين بايد پاسخگو باشد. احمد مازني گفت: البته بخشي از تعلل آقاي رئيسي در تصميم گيري به قانون مجلس يازدهم برمي‌گردد که در همان ماه‌هاي ابتدايي آغاز کارش مصوبه‌اي گذراند و براي دولت آقاي روحاني محدوديت مذاکراتي ايجاد کرد. اگر آن مصوبه نبود شايد در همان دولت قبل توافق حاصل و احياي برجام امضا شده بود و کار به اينجا نمي‌کشيد. وي با بيان آنکه مصوبه مجلس يازدهم هم براي دولت آقاي روحاني و هم براي دولت آقاي رئيسي مشکل ايجاد کرده، يادآور شد: اگر امروز گفته مي‌شود مسئوليت تعلل و تأخير در تصميم گيري درباره برجام با آقاي رئيسي است، ‌نبايد فراموش کرد که آقاي قاليباف و مجلس يازدهم نيز بايد پاسخگو باشند، يعني اين طور نباشد که همه مسئوليت اين موضوع متوجه دولت شود. مازني درباره ميزان نگراني رئيسي براي از دست دادن حاميانش به واسطه پذيرش برجام توضيح داد: همه سياستمداران در تصميم گيري‌هاي‌شان نيم نگاهي به سبد رأي دارند. 16 ماه ديگر انتخابات مجلس و 32ماه بعد هم انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود بنابراين توجه به موضوع حفظ آرا در تصميم گيري راجع به موضوعات مختلف بي‌تأثير نيست اما بعيد مي‌دانم تا اين حد نگاه به سبد رأي در تصميم گيري‌ها موثر باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه