تاثیرات مخرب بحران آب و هوایی بر سلامت

سولماز خیاطی کارشناس محیط زیست

 

 

 

 

 

 

تغييرات آب و هوايي به طرق مختلف بر سلامت روان تأثير مي گذارد. خشکسالي، سيل، بالا آمدن سطح دريا، افزايش دماي محيط و ساير پيامدهاي تغييرات آب و هوايي مي تواند باعث ايجاد ناراحتي رواني فزاينده شود، مناظر طبيعي را تغيير دهد، منابع غذايي و آب را مختل کند، شرايط کشاورزي را تغيير دهد، کاربري زمين و سکونت را تغيير دهد، زيرساخت ها را تضعيف کند و استرس مالي و روابط را افزايش دهد.. تغييرات آب و هوايي علاوه بر تاثير روي سلامت جسماني، بلکه بر سلامت روان نيز تأثير مي گذارد. افزايش دماي محيط احتمالاً نرخ پرخاشگري را افزايش مي دهد. افزايش فراواني بلايا با تغييرات آب و هوايي مي تواند منجر به اختلال استرس پس از سانحه، اختلال سازگاري و افسردگي شود. از آنجا که تأثير تغييرات آب و هوايي در طول دوره زماني در حال افزايش است، اين احتمال وجود دارد که بخش بيشتري از جمعيت تحت تأثير پيامدهاي سلامت روان ناشي از بلاياي مربوط به تغيير آب و هوا قرار گيرند.بين افزايش دما و رفتار پرخاشگرانه رابطه وجود دارد. افزايش نرخ جنايت و پرخاشگري در طول ماه هاي گرم تابستان مشاهده شده است که نشان دهنده ارتباط بين رفتارهاي پرخاشگرانه و درجه حرارت است. مطالعه‌اي در استراليا نشان مي‌دهد که امواج گرما با افزايش ميزان اختلالات رواني همراه با ساير اختلالات مانند بيماري‌هاي قلبي عروقي و کليوي همراه است. قرار گرفتن در معرض گرماي شديد مي تواند منجر به خستگي جسمي و همچنين رواني شود. مطالعه‌اي در تايلند نشان مي‌دهد که استرس گرمايي شغلي با ناراحتي رواني بيشتر در بين کارگران مرتبط است. در يک تحليل از خشکسالي و پريشاني در استراليا در طي يک دوره هفت ساله، محققان دريافتند که ساکنان روستايي به دليل خشکسالي نسبت به همتايان شهري خود پريشاني بيشتري را تجربه مي کنند. در يک بررسي سيستماتيک نشان مي‌دهد که خشکسالي و سلامت روان به هم مرتبط هستند. اين اثرات در ميان کشاورزاني که معيشت اقتصادي آنها به شرايط محيطي بستگي دارد، بارزتر است. در مطالعه اي در نيوساوت ولز، استراليا نشان مي دهد که تقريباً سه چهارم کشاورزان استرس مربوط به خشکسالي مداوم را گزارش مي دهند. همچنين ناامني درآمدي مرتبط با خشکسالي خطر خودکشي را در بين کشاورزان افزايش مي‌دهد. چنين روندي نه تنها در کشورهاي توسعه‌يافته مانند استراليا، بلکه در کشورهاي در حال توسعه مانند هند نيز مشاهده شده است. ارتباط بين شکست محصول به دليل خشکسالي‌هاي غيرمنتظره و اقدام به خودکشي در کشاورزان مشاهده شده است. عدم موفقيت محصول مي تواند منجر به مشکلات اقتصادي شود. زماني که کشاورز به شرايط کم بارش وابسته باشد، ممکن است نتواند مخارج خانواده را تامين کند و ممکن است قرباني بدهي براي تامين مخارج شود. و ممکن است منجر به افزايش هزينه‌هاي غذا و ساير کالاها در منطقه شود. يافته ها حاکي از آن است که مهاجرت افراد به دليل تغييرات آب و هوايي ممکن است به شدت متفاوت باشد و تخمين زده مي شود که بين 25 ميليون تا 1 ميليارد تا سال 2050، به عنوان بيشترين برآورد ذکر شده است. افزايش تعداد مهاجران آب و هوا به عنوان يک خطر مهم توسط تعداد فزاينده‌اي از کارشناسان دفاعي و امنيتي شناسايي شده است. در مطالعه‌اي بر روي 30 مکان در انگلستان و ولز، مصاحبه اي با ساکنان آسيب ديده از سيل انجام شده است. محققان دريافتند که تأثيرات رواني بيشتر از تأثيرات فيزيکي در بين افراد گزارش شده است. يافته ها حاکي از آن است که تأثيرات رواني اجتماعي پس از طوفان کاترينا 20 تا 35 درصد از بازماندگان به دنبال اين فاجعه دچار نوعي مشکل سلامت رواني شده اند. افزايش دماي جهاني سلامت سياره و انسان را تهديد مي کند. در حالي که تغييرات آب و هوايي غيرقابل انکار است، براي جلوگيري از اين جزر و مد دير نيست. اين امر مستلزم دگرگوني‌هاي اساسي در تمام جنبه‌هاي جامعه است. نحوه رشد مواد غذايي ما، استفاده از زمين، حمل و نقل کالاها و قدرت بخشيدن به اقتصادمان تاثير بسزايي در سياره ما مي تواند ايجاد کند. فناوري‌هاي جديد و راه‌حل‌هاي مبتني بر طبيعت همه ما را قادر مي‌سازد تا به دنياي پاک‌تر و انعطاف‌پذيرتر جهش کنيم. اگر دولت‌ها، کسب‌وکارها، جامعه مدني، جوانان و دانشگاه‌ها با يکديگر همکاري کنند، مي‌توانيم آينده‌اي سبز ايجاد کنيم که در آن رنج کاهش يابد و هماهنگي بين مردم و کره زمين برقرار شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه