آیا «ناخنک» قابل درمان است؟

امین‌ا... نیک‌اقبالی متخصص چشم پزشکی

ناخنک نوعي بافت همبندي مثلثي شکل است که به‌علت رشد بيش از حد کره چشم ايجاد مي‌شود و به‌سمت قرنيه گسترش پيدا مي‌کند. به‌نظر مي‌رسد ناخنک پديده‌اي دژنراتيو و تحريکي باشد که تحت‌تاثير اشعه ماورابنفش ايجاد مي‌شود، زيرا در افرادي که ساعات زيادي را در هواي آزاد به‌خصوص در نواحي استوايي مي‌گذرانند شايع‌تر است. در صورتي‌که ناخنک روي محور بينايي برسد يا باعث ناراحتي قابل توجه بيمار شود ضرورت دارد که با جراحي آن را بردارند .در 30 تا 50 درصد بيماران ناخنک بعداز عمل جراحي به‌وجود مي‌آيد. پرتودرماني با اشعه بتا احتمال عود پس از جراحي را کم مي‌کند، اما خود اين کار بدون عارضه نيست. قطره چشمي ميتومايسين(نوعي داروي آنتي‌متابوليت) در جلوگيري از عود ناخنک موثر است. ميتومايسين C داروي ضدنئوپلاسمي است که عوارضي مانند التهاب، فوتوفوبي، اشک ريزش و درد ايجاد مي‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه