قرار نیست 20 سال در یک سمت بمانیم

 رئیس سابق دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال گفت: تغییرات در هر مجموعه‌ای رخ می‌دهد و قرار نیست 20 سال در یک سمت بمانیم. نیما نکیسا درباره جدایی خود از ریاست دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال اظهارداشت: حدود 10 روز قبل طبق نظر سرپرست فدراسیون این تغییر انجام شد و با توجه به اینکه همچنان کارمند فدراسیون هستم، احتمال دارد در سمتی دیگر مشغول فعالیت شوم. دلیل این تصمیم را باید از خود میرشاد ماجدی بپرسید اما این تغییرات در یک سیستم کاملا طبیعی است. در یک سیستم فردی را از جایی به جای دیگر می‌برند و فرد دیگری جای او می‌آید. قرار نیست یک نفر 20 سال در یک جایگاه باشد. وی افزود: مشغول انجام‌دادن کارم بودم و مشکلی هم نداشتم. خدا را شکر وضعیت کار بد هم نبود و خوب کار می‌کردیم. من هم مانند هر فرد دیگری که در یک سیستم جای‌شان تغییر می‌کند، تغییر کردم و احتمال دارد به پست دیگری بروم. این موضوع عجیب نیست. هر مدیری مجاز است تغییراتی در مجموعه‌اش داشته باشد. البته به من هنوز ابلاغ جدیدی نداده‌اند، اما همچنان در فدراسیون هستم. رئیس سابق دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال تصریح کرد: عملکرد پاکی در دوره حضور در این دپارتمان داشتم اما اکنون از این فضا خارج شدم. هدف من هم از حضور در این پست خدمت بود و دنبال مسائل مالی هم نبودم زیرا این موارد برای من اهمیتی ندارد و دنبال تقویت فوتبال کشور در بخش آموزش بودم. اکنون هم این تغییرات طبیعی است و خاص نیست. وی درمورد جانشین خود در دپارتمان آموزش پاسخ داد: بهارک کاظم که از عوامل خود ما در دپارتمان آموزش بود، جای من انتخاب شده است. او مدرک دکترا دارد و سال‌ها در مجموعه فدراسیون زحمت کشیده است. نیروی توانمند، سلامت، کارآمد و انسان بسیار مودبی است که مجموعه را می‌شناسد. به نظر من انتخاب بسیار خوب و اصلحی است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه