دولت معیشت مردم را بهبود بخشد

سیدمحمد غرضی وزیر اسبق نفت

پس از تشکیل دولت سیزدهم برخی مطرح می‌کردند که با یکدستی قوای سه‌گانه از یک جریان، قدرت یکپارچه شده است. اما دیدیم که از اول دولت سیزدهم این یکدستی به وجود نیامد. چنانکه اکنون نیز می‌بینیم که مجلس نسبت به دولت از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند و لزوما نسبت به قوه مجریه یکدست حامی نیست. یعنی اینکه فکر کنیم جریان قدرت سیاسی بدون عملکرد درست و هدفمند بتواند یکپارچه شود در دولت‌های گذشته ظرف 4 سال اول ریاست‌جمهوری مشاهده نمی‌شد اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری قابل مشاهده بود. آنچه  اتفاق افتاده این است که برای اینکه عملکرد دولت مورد ارزیابی مردم قرار بگیرد جریان اجتماعی قدرت سیاسی را تحت فشار قرار داده و دیدیم که بالاخره مجلس نیز نسبت به عملکرد برخی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی عکس‌العمل نشان داد و آنها را به مجلس فرا خواند. لذا دولت باید توانایی این مهم را داشته باشد که با عملکردهای مثبت و مطلوب خود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه را بهبود ببخشد و رضایت را به‌دست آورد. از طرفی بسیار مطرح می‌شود که باید برای بهبود شرایط جامعه و انسجام بیشتر در کارکرد دولت شاهد تغییراتی در بدنه دولت باشیم و در این خصوص عده‌ای معتقدند که تغییرات باید در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ها باشد و برخی دیگر بر این باورند که با تغییرات در کارگزاران و نفرات می‌توان برنامه‌های موجود را عملیاتی ساخت. اما آنچه مشخص است اسم‌ها هویت سیاسی خود را از دست داده‌اند. حزب، گروه، دسته، چپ و راست دیگر برای مردم معنی ندارند. آنچه اتفاق افتاده این بوده که دلار هفت تومان به 30 هزار تومان رسیده است. کسانی هم که در گذشته تحت عناوین اسم و رسم‌های سیاسی فعال بودند اکنون توانایی اینکه از احزاب و گروه‌ها دفاع کنند را نیز ندارند. آنچه که اتفاق افتاده این است که جریان اجتماعی از جریان سیاسی فاصله گرفته است. این فقط بحث میان سیاسیون است که در خصوص تصمیمات دولت بحث و بررسی می‌کنند که کدام کار خوب و کدام کار بد است. اما وقتی از عموم مردم در خصوص وضعیت جامعه، احتمال بهبود وضعیت و حل مشکلات پرسش شود با اینکه همچنان به حل مسائل و مشکلات خود از سوی دولت امیدوارند اما نارضایتی‌های خود را نیز بیان می‌کنند. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه