بها دادن به ديپلماسي پويا

کمال الدین پیرموذن نماینده اسبق مجلس

انتقاداتي به برخي روندها در دولت وارد است و دولت بايد گام‌هاي مناسبي در راستاي رفع برخي مشکلات اساسي همچون بحث تک نرخي بودن ارز و هدفمندي يارانه‌ها برداشته اما هنوز در مواردي نياز به انجام اصلاحاتي جدي هستيم. دولت بايد با اصلاحات ديگر در نظام اقتصادي از جمله اصلاح نظام مالياتي، تجميع عوارض ماليات، اصلاح و تسهيل مقررات صادرات و واردات و اصلاح مقررات بانکي و همچنين با انجام در دستور کار قرار دادن راهبردهايي ديگر نظير تعامل و آشتي با دنيا، احياي برجام و جذب سرمايه خارجي، تهيه قانون بازار سرمايه و اوراق بهادار و ماليات منصفانه بر ارزش افزوده و لغو انحصارات اقتصادي، در راستاي بهبود وضع معيشت شهروندان گام بردارد. دولت همچنين بايد جريان توليد ثروت را در کشور با اهتمام به رشد اقتصادي، تقويت نظام اجتماعي و تخصيص منطقي و عادلانه يارانه‌ها به راه بيندازد و با بها دادن به گلايه‌هاي مردمي، گلايه‌ها را بشنود. اقدامات دولت در راستاي جلوگيري از اسراف در هزينه‌هاي اجرايي و کنترل مجدانه قيمت‌هاي تمام‌شده به خودي خود اقدامات منفي نبوده و اتفاقاً بايد به‌عنوان رفتار مثبت و منطقي دولت موردتوجه قرار گيرد. در دنياي امروز دولت کارآمد، دولتي است که با تعامل با جامعه جهاني به دانش، آگاهي و اطلاعات عموم شهروندان جهان به‌عنوان سرمايه بنگرد، به آن تکيه بزند و از آن به نيکي بهره بگيرد. اجراي برنامه‌هايي که موجب افزايش ارزش افزوده منابع خام کشور مي‌شود نيز ازجمله ديگر اقداماتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد تا با پروسه افزايش ارزش افزوده به‌سوي از ميان برداشتن بيکاري و فقر و حاشيه‌نشيني ناشي از عدم توزيع مناسب ثروت حرکت کنيم و اين بلاي خانمان‌برانداز(فقر) را ريشه‌کن کنيم. برخي انتظار داشتند با روي کار آمدن دولت جهت به‌لحاظ انسجام و يکپارچگي که در سه قوه شکل مي‌گيرد، با وحدت رويه و برخورداري از حمايت حاکميت و ملت، برجام به سرانجام برسد اما ظاهرا تندروهاي آمريکا جلوي توفيقات را گرفته‌اند و درنتيجه دولت کنوني بايد براي جلوگيري از بار شدن هزينه‌هاي اضافه بر مردم هم که شده، برجام را به سرانجام برساند. لازم است با بها دادن به ديپلماسي پويا و عزتخواه، زمينه احياي برجام را فراهم کرد. دولت و مجموعه حاکميت بايد با جلب مشارکت شهروندان از يکسو و گشودن درهاي کشور و گسترش روابط خارجي و تعامل با جامعه جهاني از ديگرسو، ملت و مملکت از تنگناهاي معيشتي و اقتصادي برهانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه