آری به تغییر درکابینه

عزت‌ا... یوسفیان ملا نماینده سابق مجلس

 

 

 

 

مشکلات اقتصادي موجود و فشاري که بر دوش مردم است از يک‌سو و عزم و اراده مسئولان در دولت و مجلس براي خروج از وضعيت فعلي هم از سوي ديگر سبب شده که برخي از ضرورت تغيير بگويند. مشخصا حرف از ترميم کابينه است که حالا انگار با توجه به استعفاي وزير کار کليد خورده است. برخي معتقدند که وزير صمت يا وزير جهادکشاورزي دو گزينه بعدي براي تغيير هستند اما هيچ خبر رسمي در اين باره وجود ندارد. آنچه در اين مرحله مورد توجه قرار گرفته اهميت و لزوم برخي تغييرات است، اين تغييرات خواسته سياسيون حتي در جريان همسو با دولت است. بهتر است شخص رئيس‌جمهور قبل از آنکه مجلس ورود کند، در اين راستا اقدام کند. بيش از همه صاحب کابينه که در راس کار است در جريان امور است و ضعف‌ها را مي‌داند. قطعا نمي‌توان انتظار داشت که وزيري داوطلب رفتن شود، مجلس هم از دور مي‌شنود و کمتر از خود دولت در جريان امور است لذا بهتر است آقاي رئيسي که بيش از همه در جريان است، خودش در اين زمينه تصميمات لازم را بگيرد. تغيير در کابينه يک پوست‌اندازي معمول در همه دولت‌هاست و در همه دولت‌هاي قبل، تغييراتي ايجاد شده و بعد از يکسال نخست، برخي وزرا نمره‌اي گرفته‌اند که نشان مي‌داد کارايي لازم را نداشته‌اند و بايد جاي خود را به ديگران بدهند. اين البته ضعف دولت نيست و يک امر طبيعي است. اين يک پوست‌اندازي است که در دولت‌هاي قبل هم بوده است. البته در برخي دولت‌ها مثل دولت آقاي ‌هاشمي اين امر با تاخير رخ داده و ضرر و زياني هم براي مردم داشته است اما در برخي دولت‌ها مثل دولت فعلي به سرعت رخ مي‌دهد. اکنون و بعداز گذشت يکسال از فعاليت دولت سيزدهم همه به اين نتيجه رسيده‌اند که لازم است تغييراتي ايجاد شود، وقتي که آقاي رئيسي اولين تغيير را در وزارت کار کليد زد، يعني خودش هم به اين تصميم رسيده است. اينکه چه کسي بايد برود و چه کسي بماند را نيز رئيس‌جمهور بهتر از هر کسي مي‌داند چون شبانه‌روز با اين افراد کار مي‌کند. اميدواريم که زودتر اين اقدامات را انجام دهند. کابينه بايد پابه‌پاي رئيس‌جمهوري که تعطيلي نمي‌شناسد و مدام در سفر و بررسي است، بدود و همين رويکرد و رويه را داشته باشد. بخش اقتصادي دولت نياز به تغيير بيشتري دارد. اين بخش واقعا نياز به حرکت بيشتري دارد چراکه اهداف دولت در اين بخش هنوز محقق نشده است. بخش‌هايي که صددرصد کار اقتصادي مي‌کنند يا آنهايي‌که بخشي از کار آنها اقتصادي است، نتوانسته‌اند به‌خوبي عمل کنند. عدم تحقق وعده‌ها در اين حوزه نشان مي‌دهد که برخي همراهان رئيس‌جمهور قوي‌ نيستند چون رئيس‌جمهور که نمي‌تواند به تنهايي همه وزارتخانه‌ها را تصدي کند لذا آنچه مسلم است، بخش اقتصادي دولت ضعيف است و نياز به تغييراتي دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه